• White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Facebook Icon

 Fashion Business Graduate.

Portfolio.

Buying & Merchandising

Buying & Merchandising

International Retailing

International Retailing

Final Major Project

Final Major Project

Dissertation

Dissertation

Rebecca Cousins

Rebecca Cousins

R E B E C C A | C O U S I N S